Elternrat


Melanie Ropers

Elternratsvorsitzende

Tel.: 04149 7325


Stefanie Cordes

stellv. Elternratsvorsitzende

Tel.: 04149 8072